Van 3x van opleiding switchen naar direct pitchen Het kabinet schaft in 2015 de studiefinanciering af

Studielening
studeren
door Annemijn Coenen
gepubliceerd:
laatst gewijzigd:
715 keer bekeken

De gouden tijden dat studenten al feestend en bierzuipend acht jaar over het behalen van hun bachelordiploma deden, zijn voorbij. Het kabinet wil dat studenten sneller afstuderen. Om dit te stimuleren verandert de studiefinanciering in september 2015 naar een studielening.


Minister Bussemaker heeft met de fracties van D66, GroenLinks, VVD en PvdA onlangs een akkoord bereikt over de hervorming van de studiefinanciering (stufi). Na maandenlang debatteren wordt de studiefinanciering per 1 september 2015 omgezet naar een studievoorschot. Dat betekent dat studenten voortaan hun hele studie zelf moeten betalen, in plaats van dat het geld kan worden omgezet in een gift bij het behalen van een diploma. Door de komst van het leenstelsel komt op de lange termijn een bedrag van 1 miljard euro vrij om te investeren in beter hoger onderwijs.

Hoe gaat de studiebeurs er per september 2015 uitzien?

Voor nieuwe studenten, bachelorstudenten die in schooljaar 2015-2016 aan een masteropleiding beginnen, studenten die een studie in het buitenland volgen of studenten met een hbo-diploma die een masteropleiding willen volgen aan de universiteit geldt de nieuwe studielening.

De nieuwe studiebeurs houdt in dat studenten een goedkope lening kunnen aanvragen bij DUO . Ze mogen de hoogte van het leenbedrag zelf kiezen, tot een maximum van € 986 per maand. De beurs die studenten nu van de overheid krijgen (279,14 euro voor uitwonende studenten en 100,25 euro voor thuiswonende studenten) komt dus te vervallen.

De aanvullende beurs blijft bestaan

Studenten van wie de ouders minder verdienen dan 46.000 euro per jaar krijgen nog steeds een aanvullende studiebeurs. Deze bedraagt nu maximaal ongeveer 260 euro per maand. In september 2015 wordt deze verhoogd naar maximaal € 365 per maand. Bij het behalen van een diploma wordt dit bedrag omgezet in een gift.

Studentenreiskaart voor alle studenten

In het schooljaar 2015 -2016 kunnen studenten gebruik blijven maken van een ov-jaarkaart, waarmee zij gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. Na het behalen van een diploma wordt de reiskaart omgezet in een gift. Ook is er goed nieuws voor jonge mbo-studenten: uiterlijk per 1 januari 2017 krijgen ook zij recht op een ov-jaarkaart. Nu kunnen alleen studenten ouder dan 18 jaar een ov-jaarkaart aanvragen.

Langere afbetalingstermijn

Na het afstuderen moet de lening langzaam worden terugbetaald. Hier hoeft de student pas mee te beginnen als hij 2 jaar geleden is afgestudeerd. Met de komst van het leenstelsel verlengt het kabinet de afbetalingstermijn van 15 naar 35 jaar, waardoor de maandlasten van afgestudeerden afnemen van maximaal 12 naar 4 procent van het inkomen. Bovendien begint het afbetalen bij het minimumloon, terwijl dat nu nog op bijstandsniveau is.

Wat betalen studenten uiteindelijk meer?

Volgens het kabinet blijft studeren financieel haalbaar voor iedereen. Minister Bussemaker stelt dat de term ‘sociaal’ in sociaal leenstelsel staat voor een gunstige afbetalingsregeling van een lening bij de overheid. Alleen voor wie het kan betalen, met lage rente over een lange afbetalingstermijn.

Hoe snel verdien je een studie terug?

Wat kost een opleiding voor zowel student als overheid en hoe snel is dat bedrag weer terugverdiend? De Algemene Rekenkamer berekende onlangs de kosten van zowel mbo, hbo als universitaire opleidingen. Uit cijfers blijkt bijvoorbeeld dat een mbo-student Techniek zijn eigen bijdrage binnen 1 jaar na het afstuderen heeft terugverdiend, maar de overheid daar 15 jaar over doet. Wil je weten hoe snel jij je studie hebt terugverdiend? Bekijk het via de rendementschecker .


Per 1 september 2015 verandert de studiefinanciering in een studielening. Studenten gaan zelf hun studie bekostigen, maar behouden hun ov-jaarkaart.