Sociaal leenstelsel veroorzaakt forse studieschuld Studeren 5.300 tot 14.700 euro duurder

Zelf studiekosten betalen
door Michel Groenveld
gepubliceerd:
laatst gewijzigd:
3199 keer bekeken

Als de plannen van het kabinet doorgaan, kunnen nieuwe studenten vanaf collegejaar 2014-2015 rekenen op forse studieschuld. De basisbeurs in het hoger onderwijs maakt dan plaats voor het sociaal leenstelsel. Wat is dit precies en hoeveel ga je als student betalen?


Als student heb je in Nederland recht op studiefinanciering. Die bestaat nu nog uit een basisbeurs, aanvullende beurs en OV-studentenkaart (gratis week- of weekendabonnement). Daarnaast kun je kiezen voor een collegegeldkrediet en een lening. Hoeveel studiefinanciering je precies krijgt, hangt onder meer af van je woonsituatie en het inkomen van je ouders.

Prestatiebeurs

De basisbeurs, aanvullende beurs én OV-chipkaart zijn onderdeel van de prestatiebeurs. Eerst leen je het geld (voorlopige lening). Maar als je binnen tien jaar je diploma haalt, wordt de lening omgezet in een gift. Als je de studie niet afmaakt, moet je de bedragen wél volledig terugbetalen.

Lenen of uit eigen zak betalen

Dat gaat hoogstwaarschijnlijk veranderen. Er ligt een plan klaar voor een sociaal leenstelsel. Nieuwe bachelor- en masterstudenten moeten het merendeel van de studiekosten zelf gaan betalen. Ze kunnen kiezen om dit te financieren via een lening bij de overheid (Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen IB-Groep). Kort gezegd komt het hier op neer:

  • De basisbeurs wordt omgezet in een lening
    Thuiswonende studenten krijgen nu nog 98 euro per maand en uitwonende 272 euro. Als de student binnen tien jaar een diploma haalt, hoeven ze deze voorlopige lening niet terug te betalen. Dit wordt afgeschaft.
  • De OV-studentenkaart wordt afgeschaft.
    Vanaf 2016 komt er een kortingskaart. Studenten kunnen nu nog gratis reizen (door de weeks of in het weekend).
  • De aanvullende beurs blijft bestaan.
    Alleen voor studenten met ouders met een inkomen van maximaal 46.000 euro. Studenten die geen contact meer hebben met hun ouders, of waarvan de ouders onvindbaar zijn, hebben geen recht meer op de aanvullende beurs.

Voor huidige studenten blijft de basisbeurs gewoon bestaan.

Duizenden euro’s meer

Maar hoeveel ga je straks precies betalen? Dat hangt af of je bij je ouders woont (thuiswonend) of op kamers (uitwonend). Als je de basisbeurs tijdens de hele studie (4 jaar) tot het maximale bedrag leent, komt dit voor thuiswonende studenten neer op een extra schuld van 5.300 euro. Voor uitwonende studenten kan het oplopen tot 14.700 euro.

Aflossen

Net als nu, mogen studenten de lening na hun studie afbetalen onder gunstige voorwaarden. Voor dit jaar is de rente vastgesteld op 0,6%. De aflossingstermijn van vijftien jaar blijft hetzelfde. Hoeveel je per maand aflost, hangt af van je inkomen. Als het even niet lukt met betalen (bijv. door onverwachte uitgaven, gezinsuitbreiding of verhuizing), is het ook mogelijk om de betaling 20 keer tijdelijk op te schorten.

Waarom het sociaal leenstelsel?

Het kabinet wil 1,2 miljard euro investeren in onderwijs en onderzoek. Door studenten om een hogere eigen bijdrage te vragen, komt hier geld voor vrij. Het geld dat vrijkomt, wordt dus ingezet voor de verbetering van het hoger onderwijs.

Vanaf collegejaar 2014-2015 wordt het sociaal leenstelsel waarschijnlijk ingevoerd. Studenten gaan daardoor 5.300 euro tot 14.700 euro extra betalen.