Wat staat ons op 1 januari 2016 te wachten? De belangrijkste geldveranderingen op een rij

Geldveranderingen
geld
door Irina Degen
gepubliceerd:
laatst gewijzigd:
389 keer bekeken

Op 1 januari begint het nieuwe jaar. Niet alleen het jaartal verandert op deze dag, maar ook wetswijzingen en andere regelgeving gaan vaak in op de eerste dag van een nieuw jaar. Wat kunnen we verwachten in 2016 op het gebied van geldveranderingen? Lees het hier.


Heb je kinderen?

KINDEREN

Kinderopvangtoeslag gaat omhoog

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat de kinderopvangtoeslag per 1 januari 2016 omhoog gaat. Alle werkende ouders kunnen hiervan profiteren. Deze maatregel kan tot tientallen euro’s per maand opleveren.

Studerend(e kinderen)?

STUDEREN

Meer tijd om je studielening af te lossen

De verplichte aflosfase verandert van 15 jaar naar 35 jaar. Wie minder verdient dan het minimumloon hoeft de lening niet af te lossen. Maandelijks hoef je nooit meer dan 4% van het extra inkomen boven het wettelijk minimumloon terug te betalen. Nu is dat nog maximaal 12%.

Veranderingen op het gebied van werk(loosheid)

WERKEN

WW-uitkering

Als je werkloos wordt heb je mogelijk recht op een WW-uitkering. Vanaf januari wijzigt de duur en de opbouw van deze uitkering. Dit gebeurt stapsgewijs. In 2019 kun je nog maximaal twee jaar aanspraak maken op de WW-uitkering. De opbouw verandert doordat je na 10 jaar werken nog maar een halve maand WW-recht opbouwt per gewerkt jaar i.p.v. een hele maand, zoals dat nu nog het geval is.

Wettelijk minimumloon

In ieder kalenderjaar worden op 1 januari en 1 juli de wettelijk minimumlonen aangepast. Per 1 januari 2016 zal het nog iets anders inhouden. Vanaf dan wordt namelijk gekeken of iemand het netto minimumloon overhoudt, en niet het bruto vastgestelde loon, zoals dat nu het geval is. Alleen loonheffing, pensioenafdracht e.d. mogen dan in mindering zijn gebracht op het netto deel.

Bijtelling leaseauto verandert

Heb je een auto van de zaak en gebruik je deze ook privé? De voordelige bijtelling van 4% die nu nog wordt gehanteerd bij zeer zuinige auto’s komt te vervallen. Deze categorie auto’s valt vanaf januari automatisch in de 14% regeling. Alleen volledig elektrische auto’s komen in een vernieuwde 7% regeling te vallen. Heb je je leasecontract voor 1 januari a.s. afgesloten? Dan geldt de huidige regeling nog.

Wat verandert er op woongebied?

WONEN

Grens huurtoeslag drie jaar hetzelfde

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de grens voor de huurtoeslag voor drie jaar vastgesteld op 710,68 euro. De bevriezing draagt volgens verwachting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bij aan de betaalbaarheid van woningen in de sociale huursector. Anderen zijn juist bang dat deze maatregel ervoor zorgt dat er steeds minder sociale huurwoningen beschikbaar zullen zijn.

Maximale hypotheekbedrag weer verlaagd

Als je vanaf 1 januari 2016 een hypotheek aanvraagt, dan mag je maximaal 102% van de marktwaarde van het huis lenen. Nu (2015) is dat nog 103%. Concreet houdt dit in dat je straks minder geld kunt bij lenen voor de bijkomende kosten (kosten koper) of een verbouwing.

Hypotheekrenteaftrek

In 2016 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50,5%. Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten, met een bruto jaar inkomen boven de 66.421 euro. Het maximale aftrekpercentage daalt elk jaar met 0,5%, tot 38% in 2041.


google-site-verification=C8tMHGtkoDUsCZKd0DmrXExABl0i_suWO29ypFBzgIo