Woningmarkt 2015: wat kunnen we verwachten?

Woningmarkt
woning
door Milou Reumer
gepubliceerd:
laatst gewijzigd:
545 keer bekeken

In 2014 leek het na lange tijd eindelijk weer beter te gaan met de huizenmarkt. Vooral voor starters was het aantrekkelijk om een huis te kopen. Zet deze trend in 2015 door? Een prognose.


Een voorzichtig herstel van de woningmarkt kwam in 2014 op gang. De gemiddelde huizenprijs steeg met een paar procent in vergelijking met de zomer van 2013, toen het absolute dieptepunt in huizenprijzen werd bereikt. Er werd ook zo´n 40% meer verkocht. Tegelijk daalde de huizenprijzen en hypotheekrente. Dat maakte het vooral voor starters de ideale situatie om te kopen.

2015: stimuleringsmaatregelen op de schop

Per 1 januari 2015 zijn er verschillende stimuleringsmaatregelen versoberd of zelfs helemaal op de schop gegaan. Dit kan eventuele verdere groei van de woningmarkt wellicht remmen. Het gaat om de volgende maatregelen:

1. Afschaffing verruimde schenkingsvrijstelling

De verruimde belastingvrije schenking tot 100.000 euro die ouders aan hun kind mogen doen vervalt. De vrijstelling gold tijdelijk mits het schenkbedrag werd gebruikt voor de eigen woning. In 2014 was er een run op de vrijstelling, daarom perkt het kabinet de regeling nu weer in naar de oude vrijstelling van zo’n 52.000 euro.

2. NHG-grens omlaag

De NHG-grens gaat dit jaar omlaag van 265.000 euro naar 245.000 euro. Dit betekent dat je alleen in aanmerking komt voor een hypotheek met NHG als je hypotheek niet hoger is dan 245.000 euro. Dit kan voor kopers de doorslag geven om wel of niet te kopen.

3. Minder startersleningen

Er is dit jaar minder geld beschikbaar voor startersleningen. Voor starters die hun financiering zonder starterslening niet rondkrijgen kan dit betekenen dat zij niet over gaan tot kopen.

4. Loan-to-value omlaag

In 2015 wordt ook het maximale leenbedrag ten opzichte van de woningwaarde (dit heet loan to value) verlaagd naar 103%. Dit betekent dat je bijkomende kosten niet helemaal meer kunt meefinancieren in de hypotheek. Kopers zullen een deel hiervan zelf moeten bekostigen. In 2018 is dit zelfs helemaal niet meer mogelijk, dan mag je nog maximaal 100% financieren.

5. Hypotheekrenteaftrek omlaag

Ook de hypotheekrenteaftrek wordt voor inkomens in de hoogste belastingschijf van 52% verlaagd. In 2015 kunnen zij nog maximaal 51% rente aftrekken.

Maar… consumentenvertrouwen stijgt!

Hoewel al de bovenstaande maatregelen de groei van de woningmarkt kunnen belemmeren, zijn er ook positieve geluiden. Het consumentenvertrouwen stijgt nog steeds, en dat is voor een impuls van de woningmarkt één van de belangrijkste pijlers.

…Plus een lage hypotheekrente….

Daarbij komt ook dat de hypotheekrente nog altijd historisch laag is. En de verwachting is dat deze niet snel weer zal stijgen. Dit betekent dat het aantrekkelijk is om juist nu een nieuwe hypotheek af te sluiten.

….En huren wordt duurder

Ook wordt huren in 2015 duurder. Dat maakt het voor een grotere groep huurders aantrekkelijker om door te stromen naar een eerste koophuis. Met name in steden waar huurwoningen schaars zijn en de maandelijkse huur hoog is, zullen mensen waarschijnlijk sneller over gaan tot kopen.

Groeien of stilstaan?

Al bij al wordt 2015 een spannend jaar. De tijd zal leren of de woningmarkt verder aantrekt of juist stagneert door de beëindiging van de stimuleringsmaatregelen. In een interview met Nu.nl vertelt voorzitter van makelaarsorganisatie NVM Ger Hukker in elk geval dat hij 2015 met vertrouwen tegemoet ziet. Wel zal het aantal verkochte woningen volgens hem naar verwachting normaliseren.