Restschuld: zó kom je ervan af

Lenen
huis verkocht
door Madelief Pormes
gepubliceerd:
laatst gewijzigd:
933 keer bekeken

Het kan gebeuren dat je akkoord moet gaan met een verkoopprijs van je huis die lager ligt dan je openstaande hypotheek. Dan houd je een restschuld over. Maar hoe betaal je hem af? Alles over restschuld afbetalen.


Als je huis ‘onder water’ staat, betekent dat de verwachtte verkoopprijs lager is dan de hypotheek. Wanneer je niet plan bent te verhuizen is dat helemaal geen probleem. Pas als dit met de verkoop van je huis ook daadwerkelijk het geval blijkt te zijn heb je een restschuld. Je kan deze op verschillende manieren afbetalen.

Optie 1: meefinancieren in de hypotheek

Een van de beste scenario’s is als je de restschuld kan meefinancieren in een nieuwe hypotheek. In de meeste gevallen zal je bank dit voor maximaal 15 jaar willen financieren op basis van een annuïtaire aflossing. Dat betekent elke maand betalen, met een steeds lager wordende rente. Wat meefinancieren in de hypotheek kost hangt af van de hoogte van je restschuld. Hieronder zie je een indexatie gebaseerd op looptijd van 15 jaar en (toets)rente van 5%.

Restschuld Maandelijkse kosten Per jaar
€ 10.000 €  79,08 €   948,96
€ 15.000 € 118,62 € 1.423,44
€ 20.000 € 158,16 € 1.897,92
€ 30.000 € 237,24 € 2.846,88
€ 40.000 € 316,32 € 3.795,84
€ 50.000 € 395,40 € 4.744,80

Optie 2: lening afsluiten

Blijkt het niet te lukken de restschuld mee te financieren in je nieuwe hypotheek, of komt er geen nieuwe hypotheek, dan blijft een ‘consumptief krediet’ over. Hierbij kan je kiezen voor een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. De rente die je betaalt voor de lening is 10 jaar lang fiscaal aftrekbaar. Dit is een tijdelijke regeling, die enkel geldt als je een restschuld hebt die is ontstaan vóór 1 januari 2018.

 • Persoonlijke lening
  Een persoonlijke lening met een looptijd van 10 jaar is het meest voor de hand liggend. Dan wordt de lening binnen de termijn voor de renteaftrek afgelost. Je betaalt elke maand een vast bedrag, waarvan een deel wordt gebruikt voor rentebetaling en de rest voor het aflossen van de schuld.

 • Doorlopend krediet
  Een tweede optie is een doorlopend krediet. Hierbij heb je de mogelijkheid om afgeloste bedragen weer opnieuw op te nemen. Echter is dat in een geval van een restschuld vaak niet handig, omdat het dan erg ingewikkeld wordt om uit te rekenen welk rentebedrag aftrekbaar is.

Optie 3: aflossen met spaargeld

Heb je nog een flinke spaarpot achter de hand? Restschuld aflossen met spaargeld is de voordeligste manier van aflossen. Spaargeld levert een lagere rente op dan de rente die je betaalt over de restschuld. Zorg er wel voor dat je altijd nog wat geld achter de hand hebt voor onvoorziene uitgaven.

Optie 4: vraag je ouders om hulp

Als je zelf geen of onvoldoende spaargeld hebt, willen je ouders of grootouders misschien bijdragen aan de restschuld. Je (groot)ouders mogen je eenmalig een bedrag schenken voor je eigen huis, echter mag je dit ook gebruiken om een restschuld van af te lossen. In 2015 is het maximale bedrag van deze schenking €52.752 euro.

Tips

 • 1. Praat met de geldverstrekker
  Vraag van tevoren aan je geldverstrekker wat de mogelijkheden passend zijn bij jouw situatie. Zo kan je misschien wel een deel van je restschuld betalen vóór je je huis verkoopt. Leg vervolgens samen een betalingsregeling vast.
 • 2. O ntbindende voorwaarde in de koopovereenkomst
  Nog geen duidelijke afspraak met je hypotheekverstrekker over de financiering van je restschuld? Dan is het verstandig een ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst op te nemen. Zo riskeer je een boete die je aan de koper moet betalen (zo’n 10% van de koopsom), als de bank niet akkoord gaat met de verkoop van je huis.
 • 3. Kans op kwijtschelding
  Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten? Dan zal je geldverstrekker een verliesdeclaratie indienen bij NHG. Ben je noodgedwongen je huis te verkopen door bijvoorbeeld een echtscheiding, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid? In sommige gevallen kan NHG dan je restschuld kwijtschelden. Hier vind je meer informatie over kwijtschelding door NHG .