WOZ-beschikking: wat, hoe en waarom?

WOZ-waarde
huizen
door Irina Degen
gepubliceerd:
laatst gewijzigd:
699 keer bekeken

Heb je een koophuis? Dan vind je ieder jaar in januari of februari een beschikking op de deurmat met de WOZ-waarde van je woning. De gemeente stelt jaarlijks de waarde van jouw huis vast. In de brief lees je wat de vastgestelde WOZ-waarde van dat kalenderjaar is.


Wat is de WOZ-waarde?

WOZ staat voor ‘Wet waardering onroerende zaken’. De WOZ-waarde is de waarde van je woning. Deze wordt ieder jaar weer opnieuw vastgesteld door de gemeente. Hierbij wordt uitgegaan van de waarde op 1 januari van het voorgaande kalenderjaar.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Er worden drie referentiepanden in de buurt getaxeerd. Op basis van deze gegevens wordt er een schatting gemaakt van de WOZ-waarde van jouw woning.

Waarom een WOZ-waarde?

Deze waarde bepaalt de hoogte van enkele belastingen. Zoals bijvoorbeeld de watersysteem- en rioolheffing en erf- en schenkbelasting. Meestal is het voor de hoogte van deze belastingen, gunstiger om de WOZ-waarde zo laag mogelijk te houden. Maar in sommige gevallen kan het zijn dat wanneer de WOZ-waarde omhoog gaat, het belastingpercentage omlaag gaat.

Huis verkopen?

In dit geval is een hogere WOZ-waarde waarschijnlijk gunstig. Een lage WOZ-waarde kan de verkoopprijs namelijk verlagen. Terwijl een hogere WOZ-waarde de prijs juist omhoog kan drijven.

Vraag het taxatierapport op

De referentiepanden hoeven natuurlijk niet precies overeen te komen met de specificaties van jouw woning. Er wordt met name gekeken naar de locatie, ligging, inhoud- en oppervlaktegegevens. Maar de schatting is dus niet per definitie juist. Vraag daarom altijd het gratis taxatierapport op bij de gemeente en bekijk of de gegevens exact overeenkomen met jouw woning.

Ben je het niet eens met de beslissing?

Maak bezwaar! Als de geschatte WOZ-waarde volgens jou niet correct is ingeschat, kun je tot zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar aantekenen. Onderbouw waarom je het niet eens bent met de WOZ-waarde. Gebruik hiervoor informatie uit het taxatierapport. Zo vergoot je de kans dat de waarde wordt bijgesteld.