Geld geven: schenkbelasting Zó zit het

Voorwaarden van schenken
geven, enveloppe, handen
door Michel Groenveld
gepubliceerd:
laatst gewijzigd:
16279 keer bekeken

Het is mogelijk dat de genoemde bedragen niet meer actueel zijn. Houd hier svp rekening mee.

Als je in Nederland geld wilt geven (schenken) aan iemand, dan moet je schenkbelasting betalen. Soms kun je vrijstelling krijgen.


Als je meer schenkt dan de vrijstelling, dan betaalt de ontvanger (degene aan wie je het geld geeft) schenkbelasting. Tenzij je er zelf nadrukkelijk voor kiest om als schenker zélf de schenkbelasting te betalen. Dit heet ‘vrij van recht’ schenken*.

Hoe hoog de vrijstelling is hangt o.a. af van:

  • Je relatie met de ontvanger
    Als je schenkt aan familie, dan is de vrijstelling doorgaans hoger dan als je aan iemand anders schenkt. Bijvoorbeeld een vriend of kennis.
  • Waaraan de ontvanger het geschonken bedrag besteedt
    Ouders mogen hun kind extra belastingvrij schenken wanneer dit geld voor een studie of verbouwing van het huis bestemd is.

(Bron: belastingdienst.nl)

Soms mag je als ouder je kind extra belastingvrij schenken

Schenken aan je kind

Als ouders mag je elk (pleeg)kind jaarlijks 5.141 euro belastingvrij schenken. Dit bedrag geldt per kind. Let op: je schenkt sámen met je partner. Je mag niet afzonderlijk van elkaar 5.141 euro schenken.

Eenmalig extra schenken

Als je kind tussen de 18 en 40 jaar is, mag je eenmalig maximaal 24.676 euro belastingvrij schenken. Dit kun je aan alles besteden. De regeling geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 40, maar wél een partner hebben die jonger is dan 40.

Vrijstelling voor kosten van studie of woning

Voor aankoop van een woning, verbouwing of studie (bij studiekosten van minstens 20.000 euro) kan de belastingvrije schenking nog eens worden verhoogd tot 51.407. Dit geldt voor kinderen tussen de 18 en 40.

Schenken aan iemand anders

Krijg jijzelf in één jaar schenkingen van meerdere personen? Dan geldt dat je voor elke schenking tot 2.057 euro géén schenkbelasting hoeft te betalen.

Schenkingen die je in één jaar krijgt van verschillende mensen, hoeft je dus niet bij elkaar op te tellen. Dit moet wél als:

  • de schenkers elkaars partner zijn
  • de schenkers je ouders zijn, ook als ze gescheiden zijn

Hoogte vrijstellingen:

Ontvanger Hoogte vrijstelling
Kinderen € 5.141,- (één keer per jaar)
Kinderen van 18 – 40 jaar € 24.676,- (eenmalig)
Kinderen van 18 – 40 jaar, schenking wordt gebruikt voor studie of eigen woning € 51.407,- (eenmalig)
Anderen € 2.057,-

Hoogte van de schenkbelasting

Hoeveel belasting de ontvanger moet betalen hangt dus af aan wie je schenkt en de hoogte van het bedrag. Zie de tabel hieronder voor een indicatie.

Deel van de schenking Kinderen Kleinkinderen Anderen
Tot  € 118.254,- 10% 18% 30%
€ 118.254,- en hoger 20% 36% 40%

(Bron: Rijksoverheid.nl)

Een voorbeeld

De vrijstelling van schenkbelasting voor kinderen van 18 tot 40 jaar is 24.676 euro. Schenk je meer? Dan betaalt de ontvanger tot 118.254 10% belasting. Schenk je nog meer geld? Dan betaalt de ontvanger over dat bedrag nog eens 20%.

Op de website van de Belastingdienst kun je precies berekenen hoeveel schenkbelasting de ontvanger in jouw situatie moet betalen.

* Let op: bij vrij van recht schenken betaal je meer schenkbelasting dan de ontvanger anders zou moeten betalen. Dat komt omdat de Belastingdienst dit ook weer ziet als een schenking. Waardoor het bedrag van de schenking hoger wordt (Bron: belastingdienst.nl).


Als je in Nederland geld wilt geven (schenken) aan iemand, dan kan het zijn dat je daarover schenkbelasting betaalt. Lees hier hoe het zit.


google-site-verification=C8tMHGtkoDUsCZKd0DmrXExABl0i_suWO29ypFBzgIo