Deflatie: vloek of zegen? Wat is deflatie en wat betekent het voor jou?

Deflatie
deflatie
door Milou Reumer
gepubliceerd:
laatst gewijzigd:
403 keer bekeken

Deflatie… deze term ben je de afgelopen tijd vast ergens tegengekomen. Op internet, in de krant of in de wandelgangen. Er is namelijk veel om te doen. Deflatie ligt in Nederland en andere Europese landen op de loer. Wat betekent dit en wat merk jij ervan?


Deflatie betekent dat de prijzen van producten en diensten voor een langere periode achtereen dalen. Deflatie is dus het tegenovergestelde van inflatie, waarbij de prijzen stijgen. Hoewel er in Europa nog geen sprake is van deflatie, hebben we wel te maken met een steeds lagere inflatie.

Wat is er aan de hand?

De laatste tijd zakt de inflatie in de eurozone*. In december 2014 is de inflatie zelfs gezakt met 0,2%. Dit houdt in dat producten en diensten gemiddeld 0,2% goedkoper zijn geworden dan een jaar eerder. Het is de eerste daling sinds 2009. Dit komt onder meer door de daling van de olieprijzen. In sommige Zuid-Europese landen is de daling het gevolg van zwakke economische groei.

Bij inflatie stijgen de prijzen, dat wordt als positief ervaren

Inflatie = positief

Bij inflatie worden producten duurder en dus is dit voor jou als consument niet per se gunstig, zou je denken. Toch wordt inflatie door experts als positief ervaren. Consumenten kopen namelijk hun producten voordat de prijs nóg verder stijgt. Dit houdt de economie draaiende en is daarom erg belangrijk.

Deflatie: aankopen uitstellen

Daarentegen duidt deflatie er juist op dat de economie stagneert (stilstaat). De ervaring leert dat veel consumenten in zo’n periode van deflatie wachten om hun aankopen te doen. Bedenk zelf maar eens: waarom zou je vandaag een nieuwe tv kopen, als de prijs over een week nóg verder zakt? Dit wordt ook wel uitstelgedrag genoemd.

Minder inkomsten, lagere lonen

Als consumenten de hand op de knip houden, maken winkeliers en andere ondernemers minder omzet. Om consumenten alsnog te verleiden om te kopen, zakken ze nog verder met hun prijzen. Als de deflatie lang aanhoudt, kan het inkomstenverlies op den duur zo groot worden dat werkgevers de lonen van werknemers verlagen of zelfs helemaal niet meer kunnen betalen. Het gevolg kan ontslag zijn.

Inflatiedoelstelling

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) ziet om die reden veel liever inflatie dan deflatie. De ECB is onder meer verantwoordelijk voor het handhaven van stabiele prijzen binnen de eurozone, de inflatie in toom houden hoort daarbij. De ECB heeft voor alle EU-lidstaten 2% inflatie als doel gesteld. Die -0,2% ligt daar dus ver onder.

Deflatie: een neerwaartse spiraal?

Deflatie kom je niet zomaar te boven. Vaak zijn hier grootste middelen voor nodig. In Amerika drukken ze bijvoorbeeld vaak extra biljetten bij. Ook ECB-president Mario Draghi kondigde onlangs aan dat de ECB tot september 2016 elke maand voor 60 miljard euro aan leningen gaat opkopen bij banken. Zo moet de inflatie worden aangewakkerd. In totaal gaat het om 1,1 biljoen euro aan staatsobligaties.

* De eurozone is een verzamelnaam voor de 19 EU-lidstaten die de euro als betaalmiddel gebruiken