5 vragen over de WOZ-waarde

WOZ-beschikking
Huis
door Milou Reumer
gepubliceerd:
laatst gewijzigd:
881 keer bekeken

In januari of februari heb je de jaarlijkse WOZ-beschikking ontvangen. Hierin staat de WOZ-waarde van je woning. Wat is het en waarvoor dient het? Wij beantwoorden 5 belangrijke vragen over de WOZ-waarde.


1. Wat is WOZ-waarde?

Jaarlijks stelt de gemeente de waarde van je woning vast. Dit gebeurt volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), vandaar de term ‘WOZ-waarde’.

2. Waarvoor is de WOZ-waarde nodig?

De hoogte van de WOZ-waarde is bepalend voor de hoogte van een aantal belastingen en gemeentelijke heffingen. Het gaat dan om de rioolheffing, onroerendezaakbelasting (OZB), watersysteemheffing, eigenwoningforfait en eventueel schenk- of erfbelasting. In de regel geldt: hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting je betaalt. Maar dit is niet altijd het geval.

3. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

De WOZ-waarde wordt vastgesteld naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. In dit geval 1 januari 2013. De gemeente taxeert drie referentiepanden bij jou in de buurt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar locatie en ligging, perceeloppervlakte en inhoud van de woningen. Aan de hand daarvan wordt ook jouw woningwaarde bepaald.

4. Hoe controleer ik de WOZ-waarde?

Het kan dus zijn dat jouw woning niet tot de referentiepanden behoort. Controleer daarom de WOZ-waarde altijd goed. Misschien is jouw woning wel veel kleiner of heeft het een minder gunstigere ligging. Of andersom: misschien verwacht je wel dat je woning meer waard is. Je kunt dit controleren door het taxatierapport gratis op te vragen bij de gemeente. Dit kan vaak via internet.

5. Hoe maak je bezwaar tegen de WOZ-waarde?

Ben je het niet eens met de gestelde WOZ-waarde? Je kunt uiterlijk zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking schriftelijk bezwaar maken. De WOZ-beschikking is de brief waarin jouw geschatte WOZ-waarde staat.

Onderbouw goed waarom je bezwaar maakt. Hoe komt het dat de gemeente de WOZ-waarde verkeerd heeft ingeschat? Je moet kunnen aantonen dat jouw huis afwijkt van de referentiewoningen. Op de website van Vereniging Eigen huis vind je handige voorbeelden van bezwaarschriften die je als uitgangspunt kunt nemen voor jouw brief.