Bijzondere bijstand bij verhuizen: laat geen geld liggen!

verhuizen
verhuiswagen
door Annemijn Coenen
gepubliceerd:
laatst gewijzigd:
79536 keer bekeken

Ooit gehoord van ‘bijzondere bijstand bij verhuizen’? Wij ook niet! Toch heb je in sommige gevallen recht op een verhuisvergoeding. In welke gevallen? En bij wie moet je dan zijn? Gewoonovergeld ging op onderzoek.


Iedere gemeente in Nederland ondersteunt inwoners met een laag inkomen om noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Zo zijn er tegemoetkomingen in de ziektekosten, schoolkosten en de kosten die je maakt bij een echtscheiding. Er zijn zelfs vergoedingen voor de kosten van een bril, babyuitzet, wasmachine of woninginrichting. En dus ook als je door omstandigheden moet verhuizen en je kunt de kosten daarvan niet opbrengen. Hoe zorg je dat je krijgt waar je recht op hebt?

Er zijn vergoedingen van bril tot wasmachine

Voldoen aan de voorwaarden

Gemeentes kennen in principe twee soorten van bijstand. Aan de ene kant is er de individuele bijzondere bijstand. Heb je een laag inkomen en onverwacht hoge kosten, dan kun je hierop een beroep doen. Voorwaarde is wel dat de kosten niet worden gedekt door bijvoorbeeld je ziektekostenverzekering of WMO-regeling. Aan de andere kant is er de categoriale bijzondere bijstand. Hiermee ondersteunt de gemeente bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. De regelingen kunnen per gemeente verschillen, informeer dus bij de Sociale Dienst van jouw gemeente. Op de website van het Nibud kun je alvast zien op welke landelijke regelingen je recht hebt.

Help, mijn huis wordt gesloopt!

Als je woning wordt gesloopt of gerenoveerd en je moet verhuizen, kun je aanspraak maken op een verhuisvergoeding bij je verhuurder. Ook als de verhuurder de huur beëindigt omdat het bestemmingsplan verandert, moet hij je tegemoetkomen in de verhuis- en herinrichtingskosten. Heb je een zelfstandige huurwoning, dan geldt vanaf 1 maart 2013 een minimumbedrag van € 5.658,-. Heb je een huurkamer, dan geldt geen minimumbedrag. De verhuiskosten zijn bij kamers natuurlijk lager.

Informeer bij jouw Sociale Dienst waar je recht op hebt

Nog een paar handige weetjes

Op de website van de Rijksoverheid staat een goed overzicht van je rechten bij een verhuiskostenvergoeding door sloop of renovatie. Even wat handige weetjes op een rij:

  • Als je door renovatie van je huurwoning schade lijdt die niet (volledig) wordt gedekt door de verhuiskostenvergoeding, dan kun je proberen een extra schadevergoeding te krijgen.
  • Het kan zijn dat de verhuurder aanbiedt om je verhuizing te regelen en je tijdelijke woning te schilderen en stofferen. Je hoeft dit aanbod niet te accepteren. Je mag gewoon vragen om de verhuiskostenvergoeding.
  • Zelfs als je van de gemeente al geld krijgt omdat er wordt gerenoveerd, dan nog heb je recht op een verhuisvergoeding van de verhuurder. Gemeenten en verhuurders maken hier vaak afspraken over.

De kosten van een verhuizing kunnen aardig in de papieren lopen. Maar: je hoeft niet altijd zelf voor die kosten op te draaien! Bijvoorbeeld als je recht hebt op bijzondere bijstand. Of als je woning wordt gesloopt of gerenoveerd.


google-site-verification=C8tMHGtkoDUsCZKd0DmrXExABl0i_suWO29ypFBzgIo