Disclaimer

De door Freo op deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod of financiële dienst. De door Freo verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch kan voor de juistheid en volledigheid hiervan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Freo alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Freo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door Freo worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Freo. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De afnemer is verplicht aanwijzingen van Freo omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Het Nederlands recht is hierop van toepassing.