Dit artikel valt binnen het thema: Werk en inkomen

Wat staat er op je loonstrookje? Een snelcursus financiën lezen.

salaris
door Annemijn Coenen
gepubliceerd:
laatst gewijzigd:
80475 keer bekeken

Als je werkt, is je werkgever verplicht om je een loonstrook te geven. Bij sommige werkgevers krijg je dit digitaal, bij anderen op papier. Maar ... hoe lees je je loonstrookje eigenlijk?


Wat staat er op een loonstrook?

Loonstrookjes zijn vaak lastig te lezen. Je hebt ze in vele soorten en maten. Op papier zijn er geen vaste regels hoe een strookje eruit hoort te zien, maar er zijn wel een aantal gegevens die op elk loonstrookje staan. Welke dat precies zijn, laat Gewoonovergeld.nl zien aan de hand van een voorbeeld.

Punt 1: Persoonsgegevens

Bovenaan staan altijd je persoonlijke gegevens zoals je adres en je Burgerservicenummer. Daarnaast zie je informatie over je werkgever. Ook staat er hoeveel uren je hebt gewerkt, het fulltime brutosalaris, de betreffende maand en de gebruikte belastingtabel.

Punt 2: Gewerkte dagen

Op elk loonstrookje staan de gewerkte dagen. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt in hele en halve dagen. Een werkdag telt altijd 8,5 uur.

Punt 3: Berekening van je loon

Daarna zie je onder elkaar:

a. Je brutoloon

Dit is het salaris waar nog géén belastingen en premies op zijn ingehouden. Dit is dus niet het loon dat op je rekening wordt gestort.

b. Toeslagen en vergoedingen

Werk je vaak in de avonduren, in het weekend of draai je nachtdiensten? Dan verdien je in de meeste gevallen extra geld. Dit heet onregelmatigheidstoeslag. Deze toeslag wordt bij je salaris opgeteld.

c. Loon LH

Vorig jaar stonden er veel lastige zaken op je loonstrookje. SVW, ZVW-vergoeding, fiscaal loon ... Veel moeilijke termen. Om het makkelijker te maken, besloot de Belastingdienst per 1 januari 2013 deze termen samen te voegen. Vroeger betaalde je apart belasting voor volksverzekering (AOW, Anw, AWBZ), premie voor werknemersverzekering (WW en WIA) en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Nu doe je dat allemaal in één keer en onder één naam: uniform loonheffing.

Loonheffing is dus de volledige belasting en premies die (voorlopig) van je loon zijn ingehouden. Om welk bedrag het precies gaat, hangt af van de loonheffingstabel waar je in zit.

d. Arbeidskorting

Iedereen die werkt heeft recht op arbeidskorting. Dit is korting op je inkomstenbelasting en premie volksverzekering, waardoor je minder belasting en premies hoeft te betalen. Hoeveel korting je krijgt, hangt af van hoeveel je verdient.

e. Reiskosten

Moet je minstens 10 km reizen als je naar je werk gaat? Als je onder een CAO valt, dan krijg je reiskostenvergoeding. Belastingvrij geeft een werkgever € 0,19 per kilometer, ongeacht het vervoersmiddel. Dit geldt alleen wanneer je geen auto of OV-kaart van de zaak hebt. Deze vergoeding krijg je extra op je salaris.

f. Vakantiegeld en urenreservering

Op elk loonstrookje staat hoeveel vakantiegeld en/of urenreserveringen je al hebt opgespaard. Urenreserveringen worden vaak gebruikt bij uitzendbureaus en detacheringscontracten. Als je vrij wilt nemen, kun je je uit dit potje laten betalen omdat je geen contract hebt waarin een aantal vrije dagen is opgenomen. Ook kun je je vaak op die manier laten uitbetalen wanneer je ziek bent geweest. Urenreserveringen worden op het loonstrookje niet in geld, maar in uren uitgedrukt. Wil je weten hoeveel het is wanneer je het volledig zou laten uitbetalen? Vermenigvuldig dan het aantal uren dan met je uurloon. Denk eraan dat je 33% belasting moet betalen over dit bedrag wanneer je het laat uitkeren.

Vakantiegeld wordt uitgedrukt in euro’s. Dit bedrag wordt normaal in mei of juni uitbetaald. Werk je via een detacheringsbureau, dan kun je het vaak al tussentijds laten uitbetalen. Ook hier moet je 33% belasting over betalen.

g. Bijtelling leaseauto

Rijd je in een auto van de zaak? Dan staan daar ook kosten voor op je loonstrookje. De belastingdienst ziet een leaseauto als ‘loon in natura’. Over je leaseauto moet je loonbelasting betalen. De zogenoemde fiscale bijtelling bedraagt vanaf 1 januari 2013 25% van de cataloguswaarde van de auto.

h. Cumulatieven

Onder het kopje cumulatieven wordt een optelling gemaakt van alle bovenstaande zaken. Deze gegevens heb je aan het einde van het jaar nodig voor je belastingaangifte.

Punt 4: Het nettoloon

De belangrijkste vraag is natuurlijk: hoeveel geld krijg ik uiteindelijk op mijn bankrekening gestort? Dit bedrag wordt berekend door het brutosalaris als uitgangspunt te nemen.

Van het brutosalaris wordt als eerste geld ingehouden. Dit zijn:

a. OP-premie

OP staat voor ouderdomspensioen. Je betaalt daar maandelijks premie voor. Dit is wettelijk bepaald.

b. WIA-premie

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Dit is een werknemersverzekering. Je betaalt daar maandelijks premie voor. Dit is inkomen voor mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn.  Dit is wettelijk bepaald.

c. Loonheffing

Na de inhoudingen, komt er soms nog geld bij. Dit is bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding of een onregelmatigheidstoeslag. Als je dit bij het bedrag optelt, blijft het nettoloon over. Dit bedrag krijg je daadwerkelijk uitbetaald.

Bewaren

Loonstrookjes zijn belangrijk om te bewaren. Je hebt ze nodig als je geld wilt terugvragen bij de Belastingdienst. Bovendien kun je zo altijd controleren of het aantal gewerkte uren klopt. Heb je niet te weinig of te veel salaris gekregen? Je kunt aan de hand van je loonstrookjes ook verschillende maanden met elkaar vergelijken.


Hoe moet je een loonstrookje lezen?