Dit artikel valt binnen de thema's: Gezin/Relatie, Kinderen/jongeren

Geld schenken? Let op vermogensbelasting

grootouders
door Milou Reumer
gepubliceerd:
laatst gewijzigd:
2879 keer bekeken

Dit artikel is inmiddels verouderd. Het is mogelijk dat de genoemde bedragen en percentages niet meer kloppen.

Veel (groot)ouders schenken jaarlijks geld aan hun (klein)kinderen. Om straks eventuele erfbelasting te verlagen, om de eigen bijdrage voor verblijf in een AWBZ-instelling te verlagen óf gewoon als spaarpotje voor later. Dit kan gevolgen hebben voor je vermogensbelasting.


In de regel geldt: hoe hoger de erfenis, hoe meer erfbelasting je betaalt. Om de belasting voor de nabestaanden te beperken schenken vooral veel opa’s en oma’s alvast geld aan hun (klein)kinderen. Een andere reden om te schenken aan kleinkinderen is de eigen bijdrage voor verblijf in AWBZ-instellingen, zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen. Sinds 2013 geldt dat wie meer vermogen heeft, meer eigen bijdrage moet betalen: tot ruim 2.200 euro per maand. Om de eigen bijdrage beperkt te houden schenken grootouders massaal geld.

Vermogensbelasting betalen

Nu is het zo dat iedereen met een vermogen boven de 21.139 euro in Nederland 1,2% vermogensbelasting betaalt. Dit is uiteraard een behoorlijk bedrag, toch kan die grens sneller zijn bereikt dan verwacht. Stel, opa en oma schenken vanaf de geboorte jaarlijks 2.000 euro aan hun kleinkind. Dit is een bedrag dat je in 2014 belastingvrij mag schenken. Jij en je partner schenken als ouder jaarlijks 1.200 euro aan jullie kind. Dit zetten jullie op een spaarrekening voor later:

Schenking ouders:                          1.200 euro per jaar
Schenking grootouders:                 2.000 euro per jaar
Totale schenking per jaar:             3.200 euro per jaar

Ouders betalen

Na 7 jaar heeft jouw kind al 22.400 euro aan spaargeld (vermogen). Omdat jullie kind nog minderjarig is betalen jullie als ouder vanzelfsprekend de vermogensbelasting. In dit geval ligt dat op 268 euro per jaar. Als jullie de schenkingen het jaar erop continueren betalen jullie:

Na 8 jaar                   25.600 x 1,2% = 307 euro vermogensbelasting
Na 9 jaar                   28.800 x 1,2% = 345 euro vermogensbelasting
Na 10 jaar                 32.000 x 1,2% = 384 euro vermogensbelasting

Om op te letten

Die vermogensbelasting hoeft geen probleem te zijn, misschien hebben jullie het er graag voor over. Ook zou je kunnen stellen dat je makkelijk 307 euro aan belasting kunt betalen, als daar 25.600 euro aan spaargeld tegenover staat. Toch kan het lonen om er rekening mee te houden. Ben je bijvoorbeeld niet van plan om véél meer te sparen dan de vrijstellingsgrens van 21.129 euro? Dan is het gunstiger om nét onder die grens te blijven.

Gevolgen voor huur- en zorgtoeslag

Let er ook op dat schenken gevolgen kan hebben voor eventuele huur- of zorgtoeslag. Met een vermogen van boven de 21.138 euro vervalt het recht op toeslagen.